REGULAMIN DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH - RACHUNKI KREDYTOWE
PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY
PRZENOSZENIE RACHUNKÓW PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26 - 600 Radom
Tel. (+48 48) 362-66-53, e-mail: bsr@bsr.com.pl