REGULAMIN DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH - RACHUNKI KREDYTOWE
PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY
PRZENOSZENIE RACHUNKÓW PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom
Tel. +48 48 362 66 53, e-mail: bsr@bsr.com.pl