W przypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Posiadacz/Użytkownik karty może dokonać blokady karty na kilka sposobów:

  • telefonicznie poprzez Infolinię Banku BPS (+48 86 215 50 50 )
  • telefonicznie korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (+48 828 828 828)
  • osobiście w placówce Banku
  • za pośrednictwem portalu kartowego

    

     W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji  na załączonym poniżej formularzu w placówce Banku, która wydała kartę.

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom
Tel. +48 48 362 66 53, e-mail: bsr@bsr.com.pl