W przypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Posiadacz/Użytkownik karty może dokonać blokady karty na kilka sposobów:

  • telefonicznie przez Infolinię Banku BPS (+48 86 215 50 50 lub 0 801 321 456)
  • telefonicznie korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (+48 828 828 828)
  • telefonicznie w dowolnym centrum VISA
  • osobiście lub telefonicznie w placówce Banku, która wydała kartę
  • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

    

     W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji  na załączonym poniżej formularzu w placówce Banku, która wydała kartę.

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26 - 600 Radom
Tel. (+48 48) 362-66-53, e-mail: bsr@bsr.com.pl