Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu to bank z polskim kapitałem i tradycją.

Wśród lokalnej społeczności zdobył ugruntowaną pozycję jako wiarygodny partner finansowy oferujący szeroką gamę nowoczesnych produktów i usług.

 

HISTORIA BANKU
______________________________________
JUBILEUSZ 60-LECIA BANKU

w.

RADA NADZORCZA
______________________________________
ZARZĄD BANKU
______________________________________
OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
INFORMACJA O CHARAKTERZE ILOŚCIOWYM I JAKOŚCIOWYM DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU
OCENA STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ
KOMUNIKAT DLA CZŁONKÓW BANKU
KOMUNIKAT

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu zawarł umowę zrzeszenia z BPS S.A. z siedzibą  w Warszawie, ul. Grzybowska 81  oraz przystąpił do Spółdzielni  Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z dniem  01.07.2020r.

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26 - 600 Radom
Tel. (+48 48) 362-66-53, e-mail: bsr@bsr.com.pl