Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu to bank z polskim kapitałem i tradycją.

Wśród lokalnej społeczności zdobył ugruntowaną pozycję jako wiarygodny partner finansowy oferujący szeroką gamę nowoczesnych produktów i usług.

 

HISTORIA BANKU
______________________________________
JUBILEUSZ 60-LECIA BANKU

w.

RADA NADZORCZA
______________________________________
ZARZĄD BANKU
______________________________________
OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

 

Zarząd Banku informuje, że Rada Nadzorcza i Zarząd Banku spełniają wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia odpowiednich do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków oraz w zakresie rękojmi należytego wykonania tych obowiązków.

Zarząd BSR w Radomiu

INFORMACJA O CHARAKTERZE ILOŚCIOWYM I JAKOŚCIOWYM DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ BANKU ZA 2017
OCENA STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ ZA 2017 R.
KOMUNIKAT DLA CZŁONKÓW BANKU
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26 - 600 Radom
Tel. (+48 48) 362-66-53, e-mail: bsr@bsr.com.pl