Kampania promująca ogólnopolski, uniwersalny numer telefonu

dla klientów wszystkich banków (+48) 828 828 828.

Pod tym numerem klienci mogą szybko i w łatwy sposób zastrzec swoją kartę,

bez konieczności pamiętania numeru telefonu do banku, który ją wydał.

 

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26 - 600 Radom
Tel. (+48 48) 362-66-53, e-mail: bsr@bsr.com.pl