• Statystyka wskaźników dostępności i efektywności specjalnego interfejsu
  na dzień 14 marca 2020 roku r.


  API PSD2
  Wskaźnik dostępności API PSD2 - 99,10%
  Wskaźnik niedostępności API PSD2 - 0,90%
  Bankowość internetowa
  Wskaźnik dostępności - 99,25%
  Wskaźnik niedostępności - 0,75%
Zasady składania i rozpatrywania reklamacji w Banku
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI KWOTY WPŁAT NA IKE W ROKU 2022
Informacja dla Członków Banku w zakresie praw i obowiązków
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom
Tel. +48 48 362 66 53, e-mail: bsr@bsr.com.pl