OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI KWOTY WPŁAT NA IKE W ROKU 2018
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26 - 600 Radom
Tel. (+48 48) 362-66-53, e-mail: bsr@bsr.com.pl