Zasady składania i rozpatrywania reklamacji w Banku
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI KWOTY WPŁAT NA IKE W ROKU 2020
Podstawowy Rachunek Płatniczy to bezpłatne konto, które od 8 sierpnia 2018 roku będzie dostępne w każdym banku w Polsce. To wynik wprowadzenia w życie unijnej dyrektywy. Sprawdź, jak będzie wyglądała oferta Podstawowego Rachunku Płatniczego w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu.
.
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26 - 600 Radom
Tel. (+48 48) 362-66-53, e-mail: bsr@bsr.com.pl