WIRON - INFORMACJE DLA KLIENTÓW

W Polsce trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. Wskaźnik ten stosowany jest przy wyliczaniu oprocentowania kredytów, a także przy podawaniu kosztów produktów leasingowych, faktoringowych, inwestycyjnych czy ubezpieczeniowych. Oto co już dziś warto wiedzieć na temat nowego wskaźnika o nazwie WIRON.

Zanim wyjaśnimy Ci, na jakim etapie są prace i dlaczego zostały podjęte, przypominamy: na obecnym etapie nie musisz podejmować żadnych działań. Twoje umowy kredytowe z naszym bankiem pozostają bez zmian i są w pełni wiążące.

INFORMACJE DLA DOSTAWCÓW USŁUG (TPP)

 • Statystyka wskaźników dostępności i efektywności specjalnego interfejsu na dzień 14 marca 2020 roku r. API PSD2 Wskaźnik...
  Statystyka wskaźników dostępności i efektywności specjalnego interfejsu
  na dzień 14 marca 2020 roku r.


  API PSD2
  Wskaźnik dostępności API PSD2 - 99,10%
  Wskaźnik niedostępności API PSD2 - 0,90%
  Bankowość internetowa
  Wskaźnik dostępności - 99,25%
  Wskaźnik niedostępności - 0,75%

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji w Banku

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI KWOTY WPŁAT NA IKE W ROKU 2023

Informacja dla Członków Banku w zakresie praw i obowiązków

WAKACJE KREDYTOWE

Od 29 lipca 2022 r. można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. wakacje kredytowe.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego. Ze wsparcia mogą skorzystać również osoby, które sprzedały dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciły go w całości.

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom
Tel. +48 48 362 66 53, e-mail: bsr@bsr.com.pl