• Statystyka wskaźników dostępności i efektywności specjalnego interfejsu
  na dzień 14 marca 2020 roku r.


  API PSD2
  Wskaźnik dostępności API PSD2 - 99,10%
  Wskaźnik niedostępności API PSD2 - 0,90%
  Bankowość internetowa
  Wskaźnik dostępności - 99,25%
  Wskaźnik niedostępności - 0,75%
Zasady składania i rozpatrywania reklamacji w Banku
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI KWOTY WPŁAT NA IKE W ROKU 2020
Podstawowy Rachunek Płatniczy to bezpłatne konto, które od 8 sierpnia 2018 roku będzie dostępne w każdym banku w Polsce. To wynik wprowadzenia w życie unijnej dyrektywy. Sprawdź, jak będzie wyglądała oferta Podstawowego Rachunku Płatniczego w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu.
.
ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU GRUP CZŁONKOWSKICH
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26 - 600 Radom
Tel. (+48 48) 362-66-53, e-mail: bsr@bsr.com.pl