PŁATNOŚCI ZBLIŻENIOWE VISA

W Polsce można dokonywać pojedynczej płatności zbliżeniowej bez potwierdzania jej kodem PIN do kwoty 100 zł. Więcej na stronie organizacji płatniczej VISA .

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom
Tel. +48 48 362 66 53, e-mail: bsr@bsr.com.pl