PŁATNOŚĆ KARTĄ W INTERNECIE

Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2015 r. w celu dokonania transakcji płatniczej kartą za pośrednictwem internetu należy aktywować dodatkowe zabezpieczenia 3D Secure i ustalić limit dla tych transakcji.

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26 - 600 Radom
Tel. (+48 48) 362-66-53, e-mail: bsr@bsr.com.pl