Transakcje internetowe

Pojedyncza transakcja internetowa

100 PLN

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe)

Suma transakcji internetowych

400 PLN

Liczba następujących po sobie transakcji internetowych

5

 

 

BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI KARTOWYCH W INTERNECIE

W celu aktywowania karty, nadania kodu PIN do transakcji internetowych należy zarejestrować się w portalu KartoSFERA.

 

BEZPIECZNE ZAKUPY W INTERNECIE

Związek Banków Polskich informuje jak bezpiecznie dokonywać zakupów w Internecie.

https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2018/luty/bezpieczne-zakupy-w-internecie-dobre-praktyki.

  • -
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom
Tel. +48 48 362 66 53, e-mail: bsr@bsr.com.pl