ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU W DNIU 27 GRUDNIA 2018 ROKU
JUBILEUSZ 60-LECIA BANKU

i...

Zmiana systemu bankowości internetowej eBankNet

Szanowni Klienci

Informujemy, że od dnia 16.07.2018 r. uruchomiony został nowy system bankowości internetowej e-BankNet.  Zmiany mają na celu dalsze zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z systemu, odświeżenie szaty graficznej oraz dostosowanie do realizacji transakcji Mechanizmem Podzielonej Płatności, który wynika z Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62).  

Okno logowania do systemu uległo zmianie, a wszystkie wprowadzone przez Państwa zlecenia stałe, definicje przelewów zostaną automatycznie przeniesione do nowej wersji systemu e-BankNet.

W przypadku trudności podczas logowania należy odświeżyć stronę internetową używając klawisza "F5" oraz sprawdzić czy system Java jest w wersji co najmniej 1_8.

W oknie logowania do systemu znajdują się wymagania niezbędne do prawidłowej obsługi bankowości internetowej eBankNet.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany nie sprawią Państwu trudności.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczącej obsługi systemu prosimy o kontakt w pracownikami naszego banku.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Komunikat

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu przestrzega przed złośliwym oprogramowaniem mogącym przekierować Państwa stronę bankowości elektronicznej na strony phisingowe:

 • https://www.e25.pl/*a
 • https://*.bs*.pl/*
 • https://*-bs*.pl/*
 • https://*bs.pl/*
 • https://*bs24.pl/*
 • https://*.cui.pl/*
 • https://ebo.*.pl/*
 • https://iri.*
 • https://kiri.*.pl/*
 • https://cbp.cui.pl/

W przypadku wystąpienia zdarzenia mogącego wskazywać na przekierowanie strony prosimy o jak najszybszy kontakt z placówką banku.

Bezpieczne finanse seniora, czyli jak nie paść ofiarą oszustwa metodą "na wnuczka" czy "na policjanta"
Ważna zmiana w przelewach do ZUS od 01 stycznia 2018 r
JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

• Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT.

• Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

• Ministerstwo Finansów przygotowało kampanię informacyjną na temat JPK.

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

 

Zmiana zakresu informacji, które winny być zawarte na dokonywanych przez Państwa transferach środków (przelewach)

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy).

W związku z tym zwracamy się z prośbą o umieszczanie na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej następujących informacji:

 • numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
 • pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
 • pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
 • pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej rozporządzenia wspólnotowego mogą powodować:

 • opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
 • odrzucenie przelewu,
 • wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:

 • danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
 • danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

EURO-FATCA

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy Rzemiosła w  Radomiu.

ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE GozNym i Malware Nymaim

.....więcej .....

DYSPOZYCJA WKŁADEM NA WYPADEK ŚMIERCI

Bank zgodnie z art. 56a ust. 1 Prawa Bankowego informuje o możliwości wydania przez Posiadacza rachunku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o treści art. 56 Prawo Bankowe.

Dowiedz się więcej ...

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA

więcej ...

SZYBKI I BEZPIECZNY PRZELEW SORBNET

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu umożliwia swoim Klientom dokonywanie przelewów w systemie SORBNET,  dzięki któremu środki na rachunek odbiorcy w innym banku trafiają w bardzo krótkim czasie.

NOWOŚĆ!!! DOŁADOWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH W BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, została rozszerzona funkcjonalność usługi bankowości internetowej poprzez możliwość doładowania kont telefonów komórkowych Pre-Paid. Funkcja doładowań pozwala zasilić telefon obsługiwany przez sieci komórkowe takie jak: Orange, Plus na kartę, T-Mobile na kartę,  Heyah, Play, Cyfrowy Polsat, wRodzinie, Virgin Mobile, Lycamobile, nju.mobile.

Doładowanie telefonu jest realizowane w trybie natychmiastowym - środki w ciągu kilku sekund zasilają telefon doładowany przez Klienta.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY ...

 

NOWY RACHUNEK eKonto DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

eKonto to wielofunkcyjne i nowoczesne konto dla klientów, którzy większość  operacji bankowych dokonują sami.

SMS BANKING DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Usługa SMS Banking umożliwia szybki i wygodny kontakt z bankiem z dowolnego miejsca na świecie. Za pośrednictwem wiadomości sms otrzymasz informację o saldzie i historii swoich rachunków przez 24 h na dobę.

KREDYT INWESTYCYJNY „WSPÓLNY REMONT” DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH
.
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26 - 600 Radom
Tel. (+48 48) 362-66-53, e-mail: bsr@bsr.com.pl