Usługa BLIK już dostępna

.

Szybsze logowanie do usługi eBankNet

Ataki na bankowość internetową

.

,,Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w internecie"

Informacja o ryzykach związanych z korzystaniem z usług bankowości internetowej

 

W celu odblokowania lub blokady dostępu oraz możliwości wykonywania przelewów w systemie bankowości internetowej  należy wypełnić jeden z poniższych załączników, a następnie dostarczyć go do najbliższej placówki banku.

 

W razie problemów związanych z bankowością internetową takich jak:

- zablokowanie z powodu 3-krotnego błędnego logowania,

- zablokowanie z powodu 3-krotnego błędnego wpisania kodu jednorazowego przy autoryzowaniu zleceń,

niezbędnych informacji udzielą Państwu pracownicy Oddziałów lub Filii Banku w godzinach pracy placówek (wykaz placówek) http://www.bsr.com.pl/56,nasz-placowki.html

 

 

Uwaga!

Pozostawienie systemu w stanie bezczynności przez czas dłuższy niż 10 minut powoduje automatyczne zamknięcie sesji.

 

BSR Radom mobileNet

mobilny dostęp do eBankNet

mobilNet_instrukcja użytkownika

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom
Tel. +48 48 362 66 53, e-mail: bsr@bsr.com.pl