LAUREACI

NAGRODA GŁÓWNA I stopnia 65.000 zł

Pani Edyta J. - Oddział w Wolanowie

 

NAGRODY GŁÓWNE II stopnia 6.500 zł

Pani Halina B. - Oddział w Wolanowie

Pani Ewa K. - Filia w Jedlińsku

Pani Aneta G. - Oddział w Starej Błotnicy

GRATULUJEMY!

Nagroda ze zdrapki w wysokości 650 zł 

Pani Agnieszka H. - Filia w Jedlińsku

Pan Grzegorz S. - Oddział w Orońsku

Pan Henryk G. - Oddział w Jedlni Letnisko

Pani Bogusława S. - Oddział w Potworowie

Pan Gerard A. - Oddział w Jedlni Letnisko

Pan Janusz W. - Oddział w Jedlni Letnisko

Pani Zofia W. - Oddział w Starej Błotnicy

Pan Jan T. - Oddział w Radomiu

Pani Renata R. - Oddział w Stromcu

Pani Zofia P. - Filia w Jedlińsku

Pani Sylwia G. - Oddział w Starej Błotnicy

Pani Monika A. - Oddział w Stromcu

Pan Maciej M. - Oddział w Wolanowie

Pan Mariusz G. - Oddział w Starej Błotnicy

Pan Kazimierz B. - Oddział w Radomiu

Pan Karol Ś. - Oddział w Radomiu

Pani Iwona A. - Oddział w Stromcu

Pan Kazimierz B. - Oddział w Radomiu

Pan Bogdan G. - Oddział w Orońsku

Pan Dawid P. - Oddział w Przytyku

Pani Wioletta P. - Oddział w Starej Błotnicy

Pani Bożena T. - Filia w Jedlińsku

Pan Eryk W. - Oddział w Przytyku

Pani Magdalena S. - Oddział w Przytyku

Pan Jan K. - Oddział w Stromcu

Pan Grzegorz Ś. - Oddział w Stromcu

Pan Romuald P. - Filia w Radomiu

Pani Dorota Sz. - Oddział w Orońsku

Pani Dorota P. - Oddział w Potworowie

Pan Antoni M. - Oddział w Radomiu

Pan Stanisław B. - Oddział w Radomiu

Pani Anna P. - Oddział w Wolanowie

Pan Krzysztof Ł. - Oddział w Radomiu

Pani Janina K. - Oddział w Starej Błotnicy

Pan Grzegorz W. - Oddział w Stromcu

Pani Agata G. - Filia w Mirowie

Pani Marta Ś. - Oddział w Orońsku

Pani Zofia Cz. - Oddział w Jedlni Letnisko

Pani Wioletta P. - Oddział w Starej Błotnicy

Pan Czesław G. - Oddział w Wolanowie

Pani Elżbieta M. - Oddział w Potworowie

Pan Wojciech W. - Oddział w Starej Błotnicy

Pani Dorota J. - Oddział w Stromcu

Pan Roman T. - Oddział w Potworowie

Pani Aneta G. - Oddział w Starej Błotnicy

Pani Wanda Z. - Oddział w Jedlni Letnisko

Pani Monika S. - Filia w Jedlińsku

Pani Marta K. - Oddział w Potworowie

Pani Edyta Sz. - Oddział w Wolanowie

Pan Zbigniew J. - Filia w Radomiu

Pan Sławomir P. - Oddział w Potworowie

Pani Zofia Cz. - Oddział w Jedlni Letnisko

Pani Julita D. - Oddział w Orońsku

Pani Magdalena B. - Oddział w Orońsku

Pan Zdzisław N. - Oddział w Jedlni Letnisko

Pan Andrzej B. - Oddział w Stromcu

Pan Mateusz M. - Oddział w Przytyku

Pani Paulina D. - Oddział w Jedlni Letnisko

Pani Teresa B. - Oddział w Radomiu

Pani Barbara G. - Oddział w Jedlni Letnisko

Pani Halina M. - Oddział w Potworowie

Pani Anna Sz. - Oddział w Przytyku

Pan Dariusz Sz. - Oddział w Przytyku

Pani Angelika M. - Oddział w Potworowie

Pan Leszek B. - Oddział w Starej Błotnicy

Pani Stanisława G. - Oddział w Jedlni Letnisko

Pan Michał W. - Oddział w Starej Błotnicy

Pan Krzysztof Ł. - Oddział w Radomiu

Pan Krzysztof B. - Oddział w Przytyku

Pan Mirosław M. - Oddział w Potworowie

Pani Julia R. - Oddział w Wolanowie

Pani Anna K. - Oddział w Przytyku

Pani Karolina B.- Oddział w Wolanowie

Pan Krystian G. - Oddział w Potworowie

Pani Jolanta K. - Oddział w Orońsku

Pan Artur B. - Oddział w Wolanowie

Pani Joanna S. - Oddział w Wolanowie

Pan Dominik T. - Filia w Radomiu

Pan Jerzy N. - Oddział w Przytyku

Pani Marianna L. - Oddział w Orońsku

Pan Mariusz Ż. - Oddział w Stromcu

Pani Edyta J. - Filia w Jedlińsku

Pani Maria W. - Oddział w Wolanowie

Pani Edyta J. - Oddział w Wolanowie

Pan Maciej J. - Oddział w Wolanowie

Pan Paweł G. - Oddział w Orońsku

Pan Waldemar Ł. - Filia w Mirowie

Pani Ewa P.  - Filia w Radomiu

Pani Dorota T. - Oddział w Wolanowie

Pani Katarzyna W. - Oddział w Jedlni Letnisko

Pani Renata B. - Oddział w Przytyku

Pani Danuta Z. - Oddział w Radomiu

Pan Mariusz Ch. - Oddział w Stromcu

Pani Agnieszka W. - Oddział w Stromcu

 

GRATULUJEMY!

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom
Tel. +48 48 362 66 53, e-mail: bsr@bsr.com.pl