SMS BANKING zapewnia jednokierunkową komunikację za pomocą wiadomości SMS pomiędzy Posiadaczem rachunku a Bankiem. Wystarczy złożyć dyspozycję w dowolnie wybranej placówce Naszego Banku oraz posiadać telefon komórkowy z numerem operatora krajowego.

Za pośrednictwem SMS BANKING, Posiadacz rachunku może automatycznie otrzymywać komunikaty SMS dotyczące:

  • powiadomień po zdarzeniu (np. uznaniu lub obciążeniu rachunku bankowego);
  • informacji o stanie środków na rachunku Posiadacza rachunku (np. codzienne informowanie o saldzie na wskazanym wcześniej rachunku lub o zmianie salda rachunku);
  • nowych blokadach kartowych (np. informowanie na bieżąco o nowej blokadzie kartowej);
  • informacji przed zdarzeniem (np. spłata raty kredytu za 2 dni lub zapadalność lokaty za 2 dni).

Korzyści:

  • możliwość indywidualnego ustalania progu kwotowego do generowania powiadomienia o zmianie stanu wolnych środków,
  • bezpośrednia i szybka metoda pozyskiwania informacji o zmianach na rachunku – nie musisz się nigdzie logować.

« wstecz

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom
Tel. +48 48 362 66 53, e-mail: bsr@bsr.com.pl