KREDYT CZYSTE POWIETRZE

 

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Na co?

Kredyt Czyste Powietrze możesz wykorzystać na sfinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, a szczegółowo określonych w Programie Priorytetowym NFOŚiGW „Czyste Powietrze”.

 

Dlaczego warto?

 • Kwota kredytu nawet do 80 tys. zł
 • Okres kredytowania do 96 miesięcy
 • Prowizja od 2%
 • Oprocentowanie stałe lub zmienne

 

Środki z kredytu możesz przeznaczyć na:

 • audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyzy
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
 • pompa ciepła powietrze/woda
 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • pompa ciepła typu powietrze/powietrze
 • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • kocioł gazowy kondensacyjny
 • kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja)
 • kocioł olejowy kondensacyjny
 • kocioł na węgiel
 • kocioł zgazowujący drewno
 • kocioł na pellet drzewny
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
 • ogrzewanie elektryczne
 • instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej
 • mentylacja mechaniczna z odzyskiem
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna jako element inwestycji w powiązaniu z innym źródłem ciepła
 • ocieplenie przegród budowlanych
 • stolarka okienna
 • stolarka drzwiowa

Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
i 37 000 zł. Wysokość dotacji będzie zależeć od tego jakie nowe źródło ciepła planujesz zastosujesz i jaki będzie zakres prac, które planujesz przeprowadzić.

Możesz otrzymać dotację:

 • na poziomie podstawowym – jeżeli Twój dochód roczny w ostatnim rozliczonym roku podatkowym nie przekroczy 100 tys. zł
 • na poziomie podwyższonym – przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w Twoim gospodarstwie domowym nie przekroczy:
 • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

 

WNIOSEK KREDYTOWY, WNIOSEK O DOTACJĘ, REGULAMINY KREDYTU CZYSTE POWIETRZE ORAZ AKTUALNE DOKUMENTY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” ZNAJDZIESZ W ZAKŁADCE DO POBRANIA.

 

Aktualne dokumenty Programu „Czyste Powietrze” znajdują się również na stronie www NFOŚiGW pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz poszczególnych WFOŚiGW

 

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,22% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 45.000,00 PLN, oprocentowanie zmienne 8,00% w skali roku, okres kredytowania 96 miesięcy, całkowita kwota do zapłaty 62.416,94 PLN, całkowity koszt kredytu 17.416,94 PLN (w tym: opłata za wniosek 0 PLN, prowizja za udzielenie kredytu 1.350,00 PLN, odsetki 16.066,94 PLN), spłata w miesięcznych ratach równych: 95 rat po 636,20 PLN i ostatnia rata w wysokości 627,94 PLN.

Kalkulacja została dokonana na dzień 01 kwietnia 2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe. Spełnienie przez klienta kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymania dotacji musi być udokumentowane w sposób opisany w programie „Czyste Powietrze”.

 

« wstecz

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom
Tel. +48 48 362 66 53, e-mail: bsr@bsr.com.pl