Co oferujemy Klientom?

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu oferuje obsługę rachunków bankowych i lokat oraz różnego typu kredyty.

Klient ma do dyspozycji takie produkty jak:

- rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe ROR,

- rachunki bieżące i pomocnicze dla instytucji oraz podmiotów gospodarczych,

- możliwość zakładania lokat o dogodnej długości trwania, dostosowanej do potrzeb Klienta,

- różnego rodzaju kredyty, w tym:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom
Tel. +48 48 362 66 53, e-mail: bsr@bsr.com.pl