Rachunek bieżący i system bankowości internetowej

Rachunek bieżący umożliwia gromadzenie i gospodarowanie środkami pieniężnymi oraz służy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z wykonywaną przez posiadacza rachunku działalnością.

Wpłaty zamknięte do wrzutni

Wrzutnia umożliwia bezpieczne przekazywanie środków pieniężnych do Banku 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy i święta. Z usługi mogą korzystać Klienci Instytucjonalni posiadający w Banku rachunek bieżący, którzy podpiszą umowę dotyczącą wpłat w formie zamkniętej.

Dlaczego warto korzystać z wrzutni?

Kredyty dla rolników (w PLN)

Rodzaje udzielanych kredytów:

  • Obrotowy
  • Inwestycyjny
  • Na nieruchomości
  • Preferencyjny z dopłatami z AR i MR
Kredyt pomostowy

Kredyt pomostowy Unia Biznes i Unia Super Biznes to kredyt inwestycyjny przeznaczony na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich (z wyłączeniem kredytu na innowacje technologiczne) lub z programów wspólnotowych, w celu stworzenia nowego lub powiększenia istniejącego majątku trwałego Klienta.

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26 - 600 Radom
Tel. (+48 48) 362-66-53, e-mail: bsr@bsr.com.pl