Rachunek bieżący i system bankowości internetowej

Rachunek bieżący umożliwia gromadzenie i gospodarowanie środkami pieniężnymi oraz służy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z wykonywaną przez posiadacza rachunku działalnością.

Kredyty dla rolników (w PLN)

Rodzaje udzielanych kredytów:

  • Obrotowy
  • Inwestycyjny
  • Na nieruchomości
  • Preferencyjny z dopłatami z AR i MR

Kredyt pomostowy

Kredyt pomostowy Unia Biznes i Unia Super Biznes to kredyt inwestycyjny przeznaczony na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich (z wyłączeniem kredytu na innowacje technologiczne) lub z programów wspólnotowych, w celu stworzenia nowego lub powiększenia istniejącego majątku trwałego Klienta.

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom
Tel. +48 48 362 66 53, e-mail: bsr@bsr.com.pl