Darmowy terminal płatniczy

.
  • -

Rachunek bieżący i system bankowości internetowej

Rachunek bieżący umożliwia gromadzenie i gospodarowanie środkami pieniężnymi oraz służy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z wykonywaną przez posiadacza rachunku działalnością.

Kredyty dla przedsiębiorców (w PLN)

  Rodzaje udzielanych kredytów:

  • Obrotowy w rachunku kredytowym
  • Kredyt w rachunku bieżącym
  • Kredyt odnawialny w rachunku kredytowym
  • Kredyt inwestycyjny
  • Kredyt na nieruchomości
  • Kredyt hipoteczny
  • Kredyt płatniczy
  • oraz gwarancje i poręczenia

 

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom
Tel. +48 48 362 66 53, e-mail: bsr@bsr.com.pl