Rachunek bieżący i system bankowości internetowej

Rachunek bieżący umożliwia gromadzenie i gospodarowanie środkami pieniężnymi oraz służy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z wykonywaną przez posiadacza rachunku działalnością.

Wpłaty zamknięte do wrzutni

Wrzutnia umożliwia bezpieczne przekazywanie środków pieniężnych do Banku 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy i święta. Z usługi mogą korzystać Klienci Instytucjonalni posiadający w Banku rachunek bieżący, którzy podpiszą umowę dotyczącą wpłat w formie zamkniętej.

Dlaczego warto korzystać z wrzutni?

Kredyty dla przedsiębiorców (w PLN)

  Rodzaje udzielanych kredytów:

  • Obrotowy w rachunku kredytowym
  • Kredyt w rachunku bieżącym
  • Kredyt odnawialny w rachunku kredytowym
  • Kredyt inwestycyjny
  • Kredyt na nieruchomości
  • Kredyt hipoteczny
  • Kredyt płatniczy
  • oraz gwarancje i poręczenia

 

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26 - 600 Radom
Tel. (+48 48) 362-66-53, e-mail: bsr@bsr.com.pl