Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe

 

Dopasuj Konto do Swoich indywidualnych potrzeb:

 

eKonto - to wielofunkcyjne i nowoczesne konto dla klientów, którzy większość operacji bankowych dokonują sami. Skierowane jest do osób pełnoletnich, które w dniu podpisania umowy o prowadzenie eKonta nie ukończyły 35 lat.

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta,
 • 0 zł za aktywację bankowości internetowej,
 • 0 zł za  wydanie i wznowienie karty debetowej,
 • 0 zł za użytkowanie karty debetowej jeżeli w okresie rozliczeniowym liczonym od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19 -tego dnia danego miesiąca włącznie dokonasz płatności powyżej 500 zł; w innym przypadku opłata wynosi tylko 8 zł miesięcznie),
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów Grupy BPS i innych wskazanych.

Konto Prestiż – to konto dla osób z większymi wymaganiami, ceniących sobie czas i wygodę. Konto Prestiż gwarantuje:

 • bezpłatną aktywację i dostęp do bankowości internetowej
 • bezpłatne wydanie karty debetowej Visa Classic Debetowa
 • możliwość lokowania środków na 12 m-cznej lokacie „Standard Prestiż” z atrakcyjnym oprocentowaniem.

Konto Senior – rachunek dla Klientów, którzy ukończyli 60 rok życia lub nabyli prawa emerytalne.

 

Konto Student – rachunek dla młodych osób, które rozpoczęły naukę w szkole wyższej lub policealnej przed ukończeniem 25 roku życia. Miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł!

 

Konto Junior – rachunek dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Daje możliwość bezpiecznego wprowadzenia dziecka w świat finansów i umożliwia korzystanie karty debetowej. Wygodne kieszonkowe.

 

Konto Standard – tradycyjne konto oszczędnościowo - rozliczeniowe, dla osób które preferują obsługę w placówce banku.

 

drukuj (Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe)

Debet w rachunku oszczednościowo-rozliczeniowym "Gotówka na już"

 • to dopuszczalny debet w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w złotych*
 • minimalna kwota debetu to 300 PLN a maksymalna 3 000 PLN**
 • oprocentowanie 0%
 • jednorazowa opłata za przyznanie 25 PLN
 • przyznawany na 15 dni kalendarzowych i nie podlega odnowieniu
 • kolejny debet „Gotówka na już” może zostać przyznany po spłacie poprzedniego zadłużenia i ponownym złożeniu wniosku
 • każda wpłata na rachunek automatycznie spłaca zadłużenie
 • korzystanie z debetu "Gotówka na już" wyklucza możliwość jednoczesnego korzystania z dopuszczalnego debetu oraz kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

* z wyłączeniem „Konta Junior”, „Konta Student” oraz Podstawowego Rachunku Płatniczego

**kwota przyznanego debetu nie może przekroczyć 50% systematycznych, stałych miesięcznych wpływów na rachunek w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku i wyliczana jest od dnia poprzedzającego złożenie wniosku

 

Rachunek oszczędnościowy

 

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE EFEKT to alternatywa wobec tradycyjnych lokat oszczędnościowych. „Konto Efekt” skierowane jest dla osób ceniących sobie swobodę dysponowania środkami przy jednoczesnym ich oprocentowaniu. Wystarczy 50 zł aby Twoje pieniądze zaczęły pracować na Ciebie!

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • 0 zł za pierwszą wypłatę/ przelew z konta w danym okresie rozliczeniowym*
 • wypłaty z konta bez utraty naliczonych odsetek
 • kwartalna kapitalizacja odsetek

*Okres rozliczeniowy liczony jest od 20-tego dnia poprzedniego miesiąca do 19-tego dnia danego miesiąca włącznie. Prowizja za kolejne wypłaty/ przelewy z konta wynosi od kwoty wypłaty/ przelewu 0,25% min. 5 zł.

 

Rachunek POL-IKE

POL-IKE to idealne rozwiązanie dla Klientów, którzy już teraz myślą o zabezpieczeniu swojej przyszłości na emeryturze. Indywidualne Konto Emerytalne POL-IKE daje możliwość długoterminowego odkładania pieniędzy, a dzięki zwolnieniu zysków z IKE z podatku dochodowego, tzw. „podatku Belki”, pozwala osiągnąć wyższy zysk niż z innych form oszczędzania.

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zatem tworząc produkt emerytalny (Indywidualne Konto Emerytalne POL-IKE)  Bank nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Informacja, wynikająca z wymogu określonego w art 6 ust. 1 SFDR, dla klientów zainteresowanych otwarciem rachunku Indywidualne Konto Emerytalne POL-IKE w Banku Spółdzielczym  Rzemiosła w Radomiu.

 

 

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Bank zgodnie z art. 56a ust. 1 Prawa Bankowego informuje o możliwości wydania przez Posiadacza rachunku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o treści art. 56 Prawo Bankowe:

System bankowości internetowej

System Bankowości Internetowej eBankNet umożliwia:

 • wygodny i bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
 • sprawne dokonywanie operacji bankowych bez konieczności wizyty w placówce Banku;
 • bezpieczeństwo;
 • niższe koszty realizacji przelewów;
 • autoryzacja transakcji za pomocą kodów SMS lub listy haseł jednorazowych;
 • prosta i intuicyjna nawigacja

System eBankNet pozwala m.in. na:

 • przeglądanie stanów i obrotów na rachunkach bankowych;
 • generowanie historii rachunków za wybrany okres;
 • składanie zleceń płatniczych (poleceń przelewu) w obrocie krajowym, w złotych polskich;
 • składanie dyspozycji dotyczących przelewów w obrocie dewizowym;
 • realizację zleceń stałych;
 • tworzenie definicji (szablonów) przelewów;
 • zakładanie oraz likwidowanie lokat terminowych ze środków znajdujących się na rachunkach posiadacza rachunku w banku;
 • tworzenie bazy danych kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje;
 • podgląd blokad kartowych;
 • zdefiniowanie identyfikatorów dla kilku użytkowników i ustalenie dla każdego z nich zakresu indywidualnych uprawnień do rachunku bankowego;
 • logowanie do systemu przy użyciu indywidualnego loginu oraz hasła;
 • autoryzacje transakcji przy pomocy: kodów sms, listy haseł jednorazowych lub hasła do systemu;
 • doładowania telefonów.

Uwaga! Nie ujawniaj nikomu swoich haseł jednorazowych! Nie korzystaj z niezaufanego sprzętu komputerowego!

Lokata na nowe środki 4,5% w skali roku

więcej

Od dnia 14.01.2022r. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu wprowadził zmiany w „Tabeli oprocentowania produktów depozytowych”, które dotyczą  terminowej lokaty oszczędnościowej „Standard Plus” dla osób fizycznych.

Wysokość obowiązującego oprocentowania dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.bsr.com.pl.

.

KREDYTY GOTÓWKOWE

Kredyt gotówkowy, kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

PROMOCYJNY KREDYT GOTÓWKOWY 

 • oprocentowanie stałe od 9,89% w skali roku
 • prowizja za udzielenie kredytu od 0%
 • okres kredytowania do 60 miesięcy
 • kwota kredytu do 50 000 zł

KREDYT MIESZKANIOWY

Okres i cel kredytowania:

 • do 15 lat – na zakup działki budowlanej;
 • do 25 lat – m.in. na: budowę, dokończenie budowy lub remont i modernizację domu/ lokalu mieszkalnego ; nabycie własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego/ domu jednorodzinnego; zakup domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, itp.

Minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy w wartości kosztorysowej inwestycji lub cenie nabycia nieruchomości wynosi 20%.

Możliwość karencji w spłacie kapitału – do 24 miesięcy.

Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000,- zł.

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości rynkowej nieruchomości lub kosztu realizacji przedsięwzięcia.

Oprocentowanie: zmienne (WIBOR 3M +  marża Banku) lub okresowo stałe.

BEZPIECZNY KREDYT 2%

Bank informuje, że zdniem 02.01.2024 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o Bezpieczny Kredyt 2% zgodnie z Komunikatem Banku Gospodarstwa Krajowego 01.01.2024 r.                       o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o udzielenie bezpiecznego kredytu 2%.

I

UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY

Kredyt udzielany jest na:

 • dowolny cel , który nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu,
 • spłatę zobowiązań z innych banków (konsolidację)

-    kredyt / pożyczka gotówkowa;

-    kredyt / pożyczka samochodowa;

-    limit w karcie kredytowej;

-    limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;

-    kredyt / pożyczka hipoteczna;

-    kredyt mieszkaniowy, przy łącznym spełnieniu następujących warunków: kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności, w tym współwłasności (użytkowania wieczystego/ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego/ prawo własnościowe do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej)  do nieruchomości;

-    kredyt studencki;

-    kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy;

-    kredyt ratalny;

z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej.

 

Warunkiem udzielenia Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego na spłatę zobowiązań, o których mowa powyżej jest ich prawidłowa obsługa. Wnioskodawca konsolidujący swoje zobowiązania może wnioskować o dodatkowe środki na dowolny cel, który nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu.

Okres kredytowania wynosi od 1 roku do 15 lat.

Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000,- zł.

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 60% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie i własność Kredytobiorcy.

Oprocentowanie: zmienne (WIBOR 3M +  marża Banku) lub okresowo stałe (przez 60 miesięcy).

KARTA KREDYTOWA VISA CREDIT

Karta Kredytowa Visa Credit to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla osób fizycznych osiągających stały dochód. Okres bez odsetkowy do 51 dni.

 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania,
 • darmowy kredyt do 51 dni,
 • limit kredytowy od 1.000 PLN do 20.000 PLN
 • zapłatę za towary i usługi w placówkach handlowo – usługowych bez prowizji,
 • płatności on-line,
 • Plan ratalny – możliwość rozłożenia transakcji bezgotówkowej na raty.
 • Wydanie i wznowienie karty - bez opłat.

Klauzula Informacyjna Biura Informacji Kredytowej

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom
Tel. +48 48 362 66 53, e-mail: bsr@bsr.com.pl