Start /
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU W DNIU 20.10.2017

Zarząd Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu

zawiadamia

że zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Banku

zwołuje

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU

w dniu 20.10.2017 r. (piątek)

o godz. 1400 lub w drugim terminie o godz. 1430

w Sali konferencyjnej Cechu Rzemiosł Różnych w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 15/17 I piętro (stary budynek)

Dla porządku nadmieniamy, że do wglądu w dniu Zebrania Przedstawicieli w sekretariacie Centrali Banku w Radomiu przy ul. Ludwika Waryńskiego 2 w godz. 800 – 1200 będą wyłożone następujące materiały:

  • protokół z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 26.05.2017 r;
  • projekty uchwał na Zebranie Przedstawicieli.

PORZĄDEK OBRAD

1.

Otwarcie obrad.

2.

Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.

3.

Przyjęcie porządku i Regulaminu Obrad.

4.

Wybór Komisji: mandatowo-skrutacyjnej, wnioskowej.

5.

Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 26.05.2017 roku.

6.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.

7.

Omówienie zmian do Statutu Banku oraz przedstawienie protokołu "Regulaminu działania Rady Nadzorczej banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu".

8.

Dyskusja.

9.

Podjęcie uchwał w sprawach:

a)

 zmian do Statutu Banku,

b)

 uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu,

10.

Sprawy różne i wolne wnioski.

11.

Zakończenie obrad.

« wstecz

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26 - 600 Radom
Tel. (+48 48) 362-66-53, e-mail: bsr@bsr.com.pl