OBWIESZCZENIE W SPRAWIE WYSOKOŚCI KWOTY WPŁAT NA IKE W ROKU 2017
NOWY BUDYNEK ODDZAŁU W STAREJ BŁOTNICY JUŻ OTWARTY!

W niedzielę 18 października 2015 roku odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Oddziału Banku w Starej Błotnicy.

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26 - 600 Radom
Tel. (+48 48) 362-66-53, e-mail: bsr@bsr.com.pl