Biała lista podatników VAT

Z dniem 1 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. wprowadzająca wykaz podatników VAT (tzw. biała lista podatników VAT) oraz obowiązek, od dnia 1 stycznia 2020 roku, weryfikowania rachunków bankowych kontrahentów.
Biała lista podatników VAT zastąpiła dotychczas funkcjonujące wykazy podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.
W wykazie znajdą się m.in. numery rachunków bankowych zgłoszone w urzędzie skarbowym (w przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS) bądź za pośrednictwem CEIDG (w przypadku osób fizycznych i spółek tych osób). Na Białej liście podatników VAT nie są publikowane rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe tzw. RORy. Nie są to rachunki rozliczeniowe dedykowane prowadzeniu działalności gospodarczej. Każda firma powinna posiadać rachunek rozliczeniowy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Biała lista ma umożliwić podatnikom weryfikację statusu kontrahentów i ułatwić dochowanie należytej staranności w zakresie rozliczeń z kontrahentami.
Zgodnie z Ustawą podatnicy powinni weryfikować, czy rachunek ich kontrahenta, na który przelewają środki jest na białej liście. Dotyczy to transakcji o wartości przekraczającej 15 tys. zł. Jeśli tego rachunku nie ma w wykazie, to po 1 stycznia 2020r. może to oznaczać konsekwencje prawne dla wpłacającego:
- ograniczenie możliwości zaliczenia takiej płatności do kosztów uzyskania przychodu
- odpowiedzialność solidarna za zaległości podatkowe kontrahenta, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji
Ryzyko i odpowiedzialność za weryfikację, czy rachunek odbiorcy znajduje się na białej liście, ponosi podmiot (podatnik) dokonujący płatności.
Lista jest prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej „szef KAS”).
Wszystkie potrzebne informacje szef KAS pobierze z dostępnych rejestrów publicznych.
Białą listę, a także szczegóły dotyczące sposobu jej działania i skutków wykorzystywania, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
Więcej na temat białej listy znajdziecie Państwo pod adresem
https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/biala-lista-podatnikow-vat-nowe-narzedzie-do-sprawdzania-kontrahentow
Bezpośredni link do wyszukiwarki podatników VAT znajduje się pod adresem:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

« wstecz

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom
Tel. +48 48 362 66 53, e-mail: bsr@bsr.com.pl