Ważna zmiana w realizacji przelewów do Urzędów Skarbowych za PIT, CIT, VAT

Szanowni Klienci!
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu przypomina o zmianie sposobu opłacania niektórych podatków. Od 1 stycznia 2020 r. wpłaty za PIT, CIT oraz VAT do urzędu skarbowego należy dokonywać na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek). Numer takiego rachunku można sprawdzić za pomocą generatora udostępnionego na Portalu Podatkowym prowadzonym przez Ministerstwo Finansów (https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego) wpisując NIP lub PESEL. Numer mikrorachunku można uzyskać również w dowolnym urzędzie skarbowym. Korzystanie z innych źródeł może być związane z próbą wyłudzenia.
Przed zleceniem „przelewu do US” prosimy o sprawdzenie, czy otrzymany numer mikrorachunku zawiera Państwa NIP lub PESEL – jego początek zaczyna się zawsze od piętnastej cyfry. Jeśli podane dane dotyczące NIP/PESEL oraz numeru rachunku bankowego (mikrorachunku) będą niepoprawne to Bank nie zrealizuje Państwa przelewu, a środki zostaną zwrócone.
Jeśli chcą Państwo opłacić zaliczkę podatku dochodowego zatrudnionych pracowników, to nadal należy ją wykonywać zbiorczo. Nie jest potrzebny mikrorachunek każdego pracownika, lecz mikrorachunek płatnika.
Osoby, które nie mają wciąż nadanego numeru PESEL lub NIP mogą opłacać podatki na rachunek podatkowy swojego urzędu skarbowego zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej. Wówczas w tytule przelewu należy podać dane, które pozwolą skutecznie zidentyfikować podatnika, np. numer dowodu osobistego lub paszportu.
Każdy podatnik – bez względu na to, czy posiada NIP/PESEL – podatki inne niż PIT, CIT i VAT nadal będzie opłacał na dotychczasowych zasadach, tzn. na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.
W związku z powyższymi zmianami wpłaty za PIT, CIT i VAT na dotychczasowe rachunki bankowe urzędów skarbowych należy wykonać do 31 grudnia 2019 r. do godziny 12:00. Przelewy zlecone po tym terminie zostaną zwrócone. Przypominamy, że przelewy do Urzędu Skarbowego nie mogą być wysłane za pośrednictwem SORBNETu (przelew szybki o podwyższonej opłacie).

« wstecz

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom
Tel. +48 48 362 66 53, e-mail: bsr@bsr.com.pl