SZYBKI I BEZPIECZNY PRZELEW SORBNET

Przelew taki nie posiada ograniczenia kwotowego, można więc dokonać błyskawicznej transakcji na dowolna kwotę.

Za pośrednictwem systemu SORBNET realizowane są wszystkie zlecenia uznane przez Klienta za wyjątkowo pilne, z wyjątkiem płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na rzecz organów podatkowych. Zlecenia SORBNET realizowane są  w walucie PLN.

Korzyści:

  • szybkość – możliwość natychmiastowego uregulowania zobowiązań, spłat rat kredytów, przekazywania dużych kwot podczas zakupu np. mieszkania czy samochodu,
  • bezpieczeństwo – przelewy SORBNET wykonywane są za pośrednictwem systemu rozliczeniowego prowadzonego przez NBP,
  • dostępność – przelew SORBNET dostępny jest zarówno w placówkach Banku, jak również przez system bankowości internetowej.

Jak działa:

  • jak przelew standardowy, ale z pominięciem bankowych sesji przychodzących i wychodzących,
  • w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.30.

W jaki sposób złożyć dyspozycję przelewu SORBNET:

Klient ma możliwość złożenia zlecenia:

  • w formie papierowej w placówkach Banku (wypełniając standardowy druk polecenia przelewu, dopisując słowo „SORBNET”)
  • w formie elektronicznej, poprzez system bankowości internetowej (wprowadzając przelew należy wybrać Typ przelewu SORBNET).

Prowizje i opłaty:

Za wykonanie przelewu SORBNET, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu.

« wstecz

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26 - 600 Radom
Tel. (+48 48) 362-66-53, e-mail: bsr@bsr.com.pl