KREDYT INWESTYCYJNY „WSPÓLNY REMONT” DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

 

Kredyt „Wspólny Remont” to kredyt inwestycyjny stworzony specjalnie dla potrzeb Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych przeznaczony na:

finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach Wspólnoty/Spółdzielni np.: remont dachu, wymiana instalacji, nadbudowa, ocieplenie budynku, budowa małej architektury itp.,

finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej dostarczanej do budynków mieszkalnych zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 r.,

refinansowanie wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Wspólnotę/Spółdzielnię w okresie ostatnich 12 miesięcy,

refinansowanie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Wspólnotę/Spółdzielnię w innym banku.

 

ZALETY KREDYTU:

 • długi okres spłaty kredytu – do 10 lat dla Wspólnot Mieszkaniowych i do 15 lat dla Spółdzielni Mieszkaniowych
 • możliwość finansowania do 90% inwestycji
 • możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału - do 6 miesięcy
 • wymagany minimalny udział środków własnych od 10% do 20%
 • miesięczna rata do 75% wartości miesięcznych wpłat na fundusz remontowy
 • zabezpieczenie spłaty kredytu dostosowane do specyfiki funkcjonowania Wspólnoty/Spółdzielni
 • maksymalna kwota kredytu uzależniona od posiadanej zdolności kredytowej
 • możliwość wyboru rodzaju rat – stałe lub malejące
 • możliwość spłaty kredytu w ratach miesięcznych lub kwartalnych
 • elastyczne formy wykorzystania kredytu, w tym również w formie gotówkowej
 • możliwość otrzymania premii termomodernizacyjnej z BGK

« wstecz

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26 - 600 Radom
Tel. (+48 48) 362-66-53, e-mail: bsr@bsr.com.pl