POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI BSR Radom mobileNet

 1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji BSR Radom mobileNet.
 2. Bank zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej na stronie www.
 3. Login Użytkownika, informacje o producencie oraz modelu urządzenia przesyłane są do Banku podczas procesu parowania w celu jego identyfikacji w usłudze bankowości elektronicznej.
 4. Po zakończeniu procesu parowania urządzenia, przechowywana jest na nim nazwa profilu zdefiniowana przez Użytkownika aplikacji.
 5. Transmisja danych pomiędzy aplikacją BSR Radom mobileNet a Bankiem jest w pełni szyfrowana przy użyciu bezpiecznych algorytmów szyfrujących.
 6. Aplikacja BSR Radom mobileNet nie przechowuje i nie przetwarza żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie postronnej identyfikację Użytkownika aplikacji.
 7. W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszej polityki prywatności, należy niezwłocznie odinstalować aplikację.
 8. Aplikacja BSR Radom mobileNet na urządzeniu mobilnym:
 1. komunikuje się z systemami Banku, w którym klient prowadzi swój rachunek
  z użyciem mechanizmów szyfrujących,
 2. uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

- pamięci,

- komunikacji sieciowej (pełen dostęp do internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi),

- informacji o lokalizacji,

- aparatu fotograficznego,

- danych kontaktów.