VISA BUSINESS DEBETOWA/VISA BUSINESS ROLNIK

 Karty  VISA Business Debetowa oraz VISA Business Rolnik umożliwiają Użytkownikowi karty dokonywanie transakcji w kraju i za granicą:

- płatności bezgotówkowych za towary i usługi w jednostkach oznaczonych emblematem

  Visa, wyposażonych w terminale POS;

- wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem Visa lub PLUS;

- wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji Visa, wyposażonych

  w terminale POS, oznaczonych emblematem Visa;

- płatności bez obecności karty, dokonywanych w Internecie.

Użytkownik karty może dokonywać transakcji przy użyciu karty do wysokości wolnych środków na rachunku, w ramach dziennych limitów transakcyjnych:

maksymalny dzienny limit transakcyjny dla karty wynosi odpowiednio:

-  dla transakcji gotówkowych 30 000 PLN,

-  dla transakcji bezgotówkowych do 50 000 PLN.

 

« wstecz

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom
Tel. +48 48 362 66 53, e-mail: bsr@bsr.com.pl