Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

  • Wsparcie jest wypłacane maksymalnie przez 36 miesięcy. 
  • Kwota wsparcia wynosi tyle, ile raty kapitałowe i odsetkowe kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 2 000 zł miesięcznie.
  • Wsparcie należy zwrócić po 2 latach karencji (liczonych od daty kiedy FWK przestał wypłacać wsparcie). Zwrot należy spłacić przez 12 kolejnych lat, w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach.
  • Ustawa wprowadza także możliwość uzyskania promesy oraz pożyczki na spłatę kredytu, w przypadku sprzedaży nieruchomości, która jest zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego. Pożyczka pokryje różnicę pomiędzy kwotą kredytu a ceną sprzedaży nieruchomości. Maksymalna kwota pożyczki to 72 000 zł.

Aby uzyskać wsparcie, musisz spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków (tzw. przesłankę):

  • co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o wsparcie
  • miesięczna rata przekracza 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego
  • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczną ratę kredytu nie przekracza 1552 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego lub 1200 zł na każdą osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.
Szczegółowe informacje dostępne są w placówkach banku i na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.
 
Wniosek o udzielenie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców można złożyć bezpośrednio w placówce banku, drogą pocztową lub poprzez system bankowości elektronicznej.
 

« wstecz

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom
Tel. +48 48 362 66 53, e-mail: bsr@bsr.com.pl