RADA NADZORCZA

 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU

stan na 01.06.2018 r.

 

Waldemar Matysiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jerzy Chalot –Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Kazimiera Twarowska – Sekretarz Rady Nadzorczej

Jolanta Filla - Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Szyszkowski – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Zugaj - Członek Rady Nadzorczej

Edward Wąsik – Członek Rady Nadzorczej

Jan Różyński – Członek Rady Nadzorczej

Danuta Szczepańska - Członek Rady Nadzorczej

 

 

« wstecz

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26 - 600 Radom
Tel. (+48 48) 362-66-53, e-mail: bsr@bsr.com.pl