RADA NADZORCZA

 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W RADOMIU

stan na 15.06.2022 r.

 

Jerzy Chalot – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Waldemar Matysiak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jolanta Filla - Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Szyszkowski – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Zugaj - Członek Rady Nadzorczej

Edward Wąsik – Członek Rady Nadzorczej

Jan Różyński – Członek Rady Nadzorczej

Danuta Szczepańska - Członek Rady Nadzorczej

Helena Łyżwa - Członek Rady Nadzorczej

« wstecz

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom
Tel. +48 48 362 66 53, e-mail: bsr@bsr.com.pl