HISTORIA BANKU

 

HISTORIA BANKU

 

1958 r.

Zebranie organizacyjne Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Radomiu powołało do życia Spółdzielnię pod nazwą Bank Spółdzielczy Rzemiosła. Zgodnie ze statutem Bank miał służyć rzemiosłu, zakładom drobnego przemysłu, warsztatom chałupniczym, prywatnym placówkom handlowym oraz prywatnym zakładom transportu towarowego i osobowego z terenu miasta i powiatu radomskiego. Pierwsza siedziba Banku mieściła się w starej części budynku Domu Rzemiosła w Radomiu, przy ul. Kilińskiego nr 15/17.

1975 r.

Zrzeszenie Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu w strukturach Banku Gospodarki Żywnościowej.

1983 r.

Podjęcie decyzji w sprawie budowy nowej siedziby Banku.

1990 r.

Otwarcie nowej siedziby Banku mieszczącej się na II piętrze budynku nowego Domu Rzemiosła w Radomiu, przy ul. Kilińskiego nr 15/17.

1994 r.

Wystąpienie Banku ze struktur BGŻ. Zrzeszenie Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim S.A. we Wrocławiu.

1996 r.

Otrzymanie pucharu za zajęcie III miejsca w kategorii Najlepsze Banki Spółdzielcze w Zrzeszeniu GBPZ S.A. Wrocław pod względem bezpieczeństwa finansowego.

1997 r.

Rozpoczęcie rozmów z przedstawicielami okolicznych Banków Spółdzielczych na temat fuzji w celu połączenia sił i kapitałów.

1998 r.

Połączenie Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z Bankiem Spółdzielczym w Błotnicy Starej, na bazie którego powstał pierwszy Oddział BS Rzemiosła w Radomiu.

1999 r.

Połączenie trzech kolejnych Banków Spółdzielczych w Wolanowie, Orońsku i Stromcu. Uruchomienie dwóch nowych Oddziałów Banku w Jedlni Letnisko i Przytyku.

2000 r.

Uruchomienie Oddziału Banku w gminie Jastrząb.

2001 r.

Uruchomienie dwóch placówek w ramach Filii w Radomiu przy ul. Limanowskiego 73/75 i w Mirowie 62 pow. Szydłowiec.

2002 r.

Powstanie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie i zrzeszenie się w nim Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu.

2007 r.

Uruchomienie Oddziału w Potworowie pow. Przysucha.

2008 r.

Uruchomienie Oddziału w Jedlińsku pow. radomski.

2010 r.

Przeniesienie Oddziału w Orońsku do nowej siedziby.

2012 r.

Przeniesienie Oddziału w Przytyku do nowej siedziby przy ulicy Zachęta 37.

2012 r. – 2013 r.

Zakup i modernizacja budynku po dawnej szkole muzycznej w Radomiu przy ul. Waryńskiego 2 na potrzeby Centrali Banku.

 

Zakupiona nieruchomość składa się z dwóch działek o łącznej powierzchni 1039 mkw. Na jednej z nich usytuowany jest budynek, a na drugiej teren, na którym znajduje się parking dla klientów i pracowników banku.

Inwestycja ruszyła w 2012 r.

2014 r.

Uruchomienie i otwarcie nowej Centrali Banku oraz Filii nr 2 w Radomiu przy ul. Waryńskiego 2.

2015 r.

Przeniesienie Oddziału w Błotnicy do nowej siedziby.

2018 r.

 Przebudowa budynku  Banku w Wolanowie.

2018 r.

 Zakup nieruchomości o powierzchni 0,1669 ha przy ul. Lipowej 2 w Potworowie na potrzeby Oddziału Banku w Potworowie. 

2019 r.

 Budowa Oddziału Banku w Potworowie.

2020 r.

 Przeniesienie Oddziału Banku w Potworowie do nowej siedziby.

« wstecz

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom
Tel. +48 48 362 66 53, e-mail: bsr@bsr.com.pl