Wpłaty zamknięte do wrzutni

Dlaczego warto korzystać z wrzutni?

  • urządzenie dostępne jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
  • bezpieczeństwo deponowania gotówki,
  • wpłata zamknięta księgowana jest bezpośrednio na wskazanym rachunku firmy w dniu dokonania wpłaty lub następnym*.

Adres wrzutni: 26-600 Radom, ul. Waryńskiego 2

* Wpłaty zamknięte zdeponowane we wrzutni są księgowane na rachunkach firm według kwot zadeklarowanych:

  • w przypadku wpłat dokonanych od poniedziałku do piątku do godz. 9.45 – w dniu dokonania wpłaty do godz. 12.00,
  • w przypadku wpłat dokonanych od poniedziałku do piątku po godz. 9.45 – w dniu następnym. W przypadku, gdy dzień następny nie jest dniem roboczym Banku, wpłata zostanie udostępniona na rachunku w pierwszym dniu roboczym Banku, następującym po tym dniu do godziny 12.00.

Opłaty i prowizje zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych” (Rozdział I, Tab. 4).

« wstecz

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26 - 600 Radom
Tel. (+48 48) 362-66-53, e-mail: bsr@bsr.com.pl