Rachunek bieżący i system bankowości internetowej

 

Rachunek bieżący umożliwia gromadzenie i gospodarowanie środkami pieniężnymi oraz służy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z wykonywaną przez posiadacza rachunku działalnością, a także ułatwia prowadzenie rozliczeń z kontrahentami zagranicznymi.

Wybierając Rachunek bieżący zyskujesz:

 • oszczędność czasu dzięki możliwości obsługi rachunku przez nowoczesny system bankowości internetowej eCorpoNet/ eBankNet/ Home Banking,
 • efektywność gospodarowania środkami pieniężnymi poprzez lokowanie nadwyżek finansowych na lokatach terminowych,
 • możliwość korzystania z dodatkowych środków finansowych w postaci kredytu lub debetu w rachunku bieżącym,
 • możliwość prowadzenia rachunku w walutach wymienialnych - USD, EUR, GBP, CHF,
 • możliwość terminowego regulowania płatności za pomocą przelewów, zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
 • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki bezpłatnej międzynarodowej karcie VISA Business Debetowa,
 • bezprowizyjną wypłatę środków z 4 700 bankomatów własnych Banku, Grupy BPS, SGB, Planet Cash 4 You oraz BGŻ.

 

Telefoniczna usługa na hasło umożliwia uzyskanie informacji o swoim rachunku w Banku w godzinach pracy placówek Banku. Wystarczy złożyć dyspozycję w dowolnie wybranej placówce Naszego Banku. Po ustaleniu indywidualnego hasła można swobodnie korzystać z informacji o rachunku przez telefon. 

Korzyści

 • łatwy i szybki dostęp do informacji
 • niepotrzebne żadne dodatkowe narzędzia - wystarczy telefon
 • bezpieczeństwo – dostęp zabezpieczony hasłem, weryfikacja tożsamości

 

System bankowości internetowej eCorpoNet umożliwia:

 • wygodny i bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
 • sprawne dokonywanie operacji bankowych bez konieczności wizyty w placówce Banku;
 • bezpieczeństwo;
 • niższe koszty realizacji przelewów;
 • autoryzacja transakcji za pomocą kodów SMS lub listy haseł jednorazowych;
 • prosta i intuicyjna nawigacja.

System eCorpoNet pozwala m.in. na:

 • przeglądanie stanów i obrotów na rachunkach bankowych;
 • generowanie wyciągów bankowych;
 • składanie zleceń płatniczych (poleceń przelewu) w obrocie krajowym, w złotych polskich;
 • składanie dyspozycji dotyczących przelewów w obrocie dewizowym;
 • realizację zleceń stałych;
 • tworzenie definicji (szablonów) przelewów;
 • obsługę wielomodułową tj. w ramach jednego loginu obsługa wielu firm;
 • dowolną konfigurację definicji podpisów;
 • zakładanie oraz likwidowanie lokat terminowych ze środków znajdujących się na rachunkach posiadacza rachunku w banku;
 • tworzenie bazy danych kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje;
 • podgląd blokad kartowych;
 • zdefiniowanie identyfikatorów dla kilku użytkowników i ustalenie dla każdego z nich zakresu uprawnień do rachunku bankowego;
 • logowanie do systemu przy użyciu indywidualnego loginu oraz hasła;
 • autoryzacje transakcji przy pomocy: kodów sms;
 • doładowania telefonów.

 

System bankowości internetowej eBankNet umożliwia:

 • wygodny i bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
 • sprawne dokonywanie operacji bankowych bez konieczności wizyty w placówce Banku;
 • bezpieczeństwo;
 • niższe koszty realizacji przelewów;
 • autoryzacja transakcji za pomocą kodów SMS lub listy haseł jednorazowych;
 • prosta i intuicyjna nawigacja

System eBankNet pozwala m.in. na:

 • przeglądanie stanów i obrotów na rachunkach bankowych;
 • generowanie historii rachunków za wybrany okres;
 • składanie zleceń płatniczych (poleceń przelewu) w obrocie krajowym, w złotych polskich;
 • składanie dyspozycji dotyczących przelewów w obrocie dewizowym;
 • realizację zleceń stałych;
 • tworzenie definicji (szablonów) przelewów;
 • zakładanie oraz likwidowanie lokat terminowych ze środków znajdujących się na rachunkach posiadacza rachunku w banku;
 • tworzenie bazy danych kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje;
 • podgląd blokad kartowych;
 • zdefiniowanie identyfikatorów dla kilku użytkowników i ustalenie dla każdego z nich zakresu indywidualnych uprawnień do rachunku bankowego;
 • logowanie do systemu przy użyciu indywidualnego loginu oraz hasła;
 • autoryzacje transakcji przy pomocy: kodów sms lub hasła do systemu;
 • doładowania telefonów.

Uwaga! Nie ujawniaj nikomu swoich haseł jednorazowych! Nie korzystaj z niezaufanego sprzętu komputerowego!

drukuj (Rachunek bieżący i system bankowości internetowej)

« wstecz

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom
Tel. +48 48 362 66 53, e-mail: bsr@bsr.com.pl