PŁATNOŚĆ KARTĄ W INTERNECIE

W celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym www.kartosfera.pl.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

  1. wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl
  2. podać numer PESEL
  3. wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Za pośrednictwem portalu kartowego mogą Państwo dokonać następujących czynności:

  1. aktywować karty,
  2. zastrzegać karty,
  3. wyłączyć/ponownie włączyć funkcję płatności zbliżeniowych dla karty posiadającej funkcję zbliżeniową,
  4. zmniejszać limity transakcyjne karty,
  5. zmieniać kod PIN,
  6. aktywować usługę 3D Secure,
  7. zmieniać numer telefonu wykorzystywanego do obsługi portalu kartowego.

Klient zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego pod numerem infolinii (+48 86 215 50 00) lub bezpośrednio w placówce Banku a następnie każdy Posiadacz/Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym www.kartosfera.pl

Powyższe usługi są bezpłatne.   

 

« wstecz

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
ul. Waryńskiego 2, 26 - 600 Radom
Tel. (+48 48) 362-66-53, e-mail: bsr@bsr.com.pl